Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Regionálna veterinárna a potravinová správa - Oznam pre chovateľov ošípanýchVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS Lučenec na tel. č. 4322431, 4511753 alebo 0905828254, 0915849887 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku z dôvodu osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom popolatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Stará Halič na rok 2018 Vytlačiť
 


 
 

Návrh viacročného rozpočtu obce Stará Halič na roky 2018 - 2020Vytlačiť
 


 
 

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizáciaVytlačiť
 


 
 

Oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Slovenská pošta Halič zmena otváracích hodín od 1.6.2018 Vytlačiť
 


 
 

Dotazník Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadovVytlačiť
 

Zameraný na problematiku nakladania s komunálnym odpadom, jeho spoplatňovaním, zneškodňovaním a nežiadúcim skládkovaním, na osobné názory, postoje a správanie rôznych skupín občanov SR.

 

(adresa dotazníka):

https://goo.gl/forms/fr8vR0vQc3nqknCE3)

 


 
 

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte - Obnova detského ihriska v materskej školeVytlačiť
 


 
 

Návrh stanov združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka