Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Zámer - zámena majetku obce Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku z dôvodu osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom popolatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Stará Halič na rok 2018 Vytlačiť
 


 
 

Návrh viacročného rozpočtu obce Stará Halič na roky 2018 - 2020Vytlačiť
 


 
 

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizáciaVytlačiť
 


 
 

Oznamy

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Starej HaličiVytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Stará HaličVytlačiť
 


 
 

Dotazník Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadovVytlačiť
 

Zameraný na problematiku nakladania s komunálnym odpadom, jeho spoplatňovaním, zneškodňovaním a nežiadúcim skládkovaním, na osobné názory, postoje a správanie rôznych skupín občanov SR.

 

(adresa dotazníka):

https://goo.gl/forms/fr8vR0vQc3nqknCE3)

 


 
 

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte - Obnova detského ihriska v materskej školeVytlačiť
 


 
 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka