Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Zverejnené 8.2.2019 -mb-


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zverejnené 10.12.2018 -mb-
Aktualizované: 28.1.2019 -mb-


 

Oznámenie o doručení písomnosti

Zverejnené 29.11.2016 -mb-
Aktualizované: 29.1.2019 -mb-


 

Oznam pre registráciu farmy- chovateľov ošípaných

Zverejnené 26.11.2018 -mb-


 

Návrh rozpočtu obce Stará Halič 2019

Zverejnené 26.11.2018 -zk-


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:
 www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2
Verejnosť môže svoje písomn ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -mb-


 

Informácia občanom o podmienkach zabíjania zvierat pre domácu spotrebu

Zverejnené 15.11.2018 -mb-


 

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa pre Rímskokatolícku cirkev Stará Halič

Zverejnené 7.11.2018 -zk-


 

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnené 2.3.2018 -zk-


 

NÁVRH - Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom popolatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Stará Halič na rok 2018

Zverejnené 30.11.2017 -zk-


 

Návrh viacročného rozpočtu obce Stará Halič na roky 2018 - 2020

Zverejnené 27.10.2017 -zk-


 

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Zverejnené 25.5.2017 -mb-


 

Oznamy

Dotazník Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov

Zameraný na problematiku nakladania s komunálnym odpadom, jeho spoplatňovaním, zneškodňovaním a nežiadúcim skládkovaním, na osobné názory, postoje a správanie rôznych skupín občanov SR.
 
...viac...

Zverejnené 23.5.2018 -mb-


 

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte - Obnova detského ihriska v materskej škole

Zverejnené 22.9.2016 -zk-


 
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 47
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018/47Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č.18/29/012/31 uzatvorená podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HNúprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS pre obec0,00 €30.11.201831.12.2019
2018/46SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie0,00 €29.12.20181.1.2019
2018/45HANYX, s.r.o., L. Novomeského 30, 984 03 LučenecZmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akciivykonávanie mobilného triedeného výkupu odpadov a zberových akcií0,00 €14.11.2018nestanovený
2018/44Ing. Ladislav Bariak, Rovniankova 1658/2, 851 02 BratislavaKúpna zmluva predaj pozemku C-KN 106/5  295,00 €8.11.2018nestanovený
2018/43Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-002174dotácia z kapitoly MV SR - modernizácia hasičskej zbrojnice30 000,00 €26.10.2018nestanovený
2018/42Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 18/29/010/41 uzavretá podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzirealizovanie činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi0,00 €17.10.201831.12.2019
2018/41Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskyt. nenávratného finanč. príspevku č. 074BB220062zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič 100 000,00 €16.10.2018nestanovený
2018/40Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č.18/29/52A/218 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou doborovoľníckej služby... úprava práv a povinností účastníkov dobrovoľníckej služby 0,00 €28.9.2018nestanovený
2018/39Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Skupinové poistenie pre úrazové poistenie úrazové poistenie detí v materskej škole 44,08 €11.9.2018nestanovený
2018/38KUBO LC s.r.o., Kúpna zmluva dodávka mäsa do školskej jedálne0,00 €11.9.2018nestanovený
2018/37SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu na podujatie Deň obce - rozlúčka s letom80,40 €11.9.2018nestanovený
2018/36Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.296729-2018zriadenie záložného práva 0,00 €7.9.2018nestanovený
2018/35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296729-2018dohoda k blankozmenke - zabezpečenie úveru 296729.20180,00 €7.9.2018nestanovený
2018/34Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Úverová zmluva č. 296729-2018úverová zmluva - projekt Dobudovanie kanalizácie v obci Stará Halič  144 125,26 €7.9.2018nestanovený
2018/33Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.296737-2018zriadenie záložného práva 0,00 €7.9.2018nestanovený
Položky 1-15 z 47

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka