Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-40 z 971
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2017000055KUBO LC s.r.o.potraviny školská jedáleňnestanovený 113,32 €
2017000054SLOVGRAModmeny výkonným umelcom - za verejný rozhlasnestanovený38,50 €
2017000053Vaša Slovensko s.r.o.stravné lí28.3.20171 055,88 €
2017000052Stredosl.vodárenská prev.spol.voda-MŠnestanovený0,13 €
2017000051Látka VladislavopravaVOnestanovený 219,80 €
2017000050Martinus.sk s.r.o.knihy kniž29.3.2017 188,37 €
2017000049CBA Slovakia a.s.potravinynestanovený 497,54 €
2017000048Orange Slovensko, a.s.mobil.tlfnestanovený63,99 €
2017000047Bidfood Slovakia s.r.o.potraviny21.3.201733,54 €
2017000046Peter Kékety - HAKEprac.stoly21.3.2017 756,00 €
2017000045ŠEVT a.s.tlačivá21.3.20176,10 €
2017000044Peter Kékety - HAKEkanc.nábyt10.3.2017 820,80 €
2017000043Slovak Telekom a.s.telefon oc20.3.201752,24 €
2017000042Slovak Telekom a.s.MŠ telefon8.3.201733,67 €
2017000041Bábkové divadlo Lienkapodujatie6.3.201775,00 €
2017000040MEPOS,s.r.ovývoz KUKA10.3.2017 701,18 €
2017000039Komunálna poisťovňapoistné10.3.201716,80 €
2017000038SPP, a.s.opak.plyn15.3.2017 567,00 €
2017000037Ing. Milan HricCO, BOZP8.3.201770,00 €
2017000036KUBO LC s.r.o.potravinyŠ8.3.2017 102,08 €
2017000035Gamma Slovakia s.r.okontrola8.3.201792,04 €
2017000034Interier Invest s.r.o.koberec27.2.2017 225,73 €
2017000033CBA Slovakia a.s.potraviny8.3.2017 481,72 €
2017000032Orange Slovensko, a.s.Mobilné sl8.3.201763,99 €
2017000031Bidfood Slovakia s.r.o.potravŠJ20.2.201768,10 €
2017000030Slovak Telekom a.s.tlf mš20.2.201733,67 €
2017000029WELD-EXPERT s.r.o.poistky8.2.201716,56 €
2017000028SVOMA s.r.o.zimná údrž14.2.2017 716,88 €
2017000027Stredoslovenská energetika a.száloha EE14.2.20172 495,00 €
2017000026Národná geograf.informačnaktual.dát14.2.2017 120,00 €
2017000025Slovak Telekom a.s.tlf ocú20.2.201751,94 €
2017000024SPP, a.s.dod.Plyn15.2.2017 601,00 €
2017000023A.Potočníková FVCCpoukážky8.2.201741,40 €
2017000022MEPOS,s.r.ovývoz KO8.2.2017 568,31 €
2017000021KUBO LC s.r.o.potrav.šj8.2.201797,85 €
2017000020Ing. Milan HricBOZP,CO,7.2.201770,00 €
2017000019Vaša Slovensko s.r.o.stravenky30.1.2017 880,78 €
2017000018CBA Slovakia a.s.potraviny7.2.2017 457,11 €
2017000017SOZAlicencia7.2.201712,00 €
2017000016SOZAlicencia-M7.2.201714,28 €
Položky 1-40 z 971
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-40 z 113
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2017/46SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie0,00 €5.9.20175.9.2017
2017/45Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Skupinové úrazové poistenie úrazové poistenie detí MŠ55,68 €5.9.201731.8.2018
2017/44KUBO LC, s.r.o. Tomášovce, Družstevná 391/11Kúpna zmluva Nákup opracovaného výsekového mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálni pri MŠ Stará Halič0,00 €5.9.201731.8.2018
2017/43REvoLUCIE Občianske združenie, Martina Rázusa 2402/40, LučenecZmluva o účinkovaní kultúrny program pre deti dňa 2.9.20170,00 €1.9.2017nestanovený
2017/42Kurta Trade spol. s r.o., Malohontská 6, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o účinkovaní program so zabezpečením detských atrakcií dňa 2.9.20170,00 €1.9.2017nestanovený
2017/41NAJ s.r.o., Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová ĽubovňaZmluva o účinkovanívystúpenie ľudového rozprávača a animačný program 2.9.20170,00 €1.9.2017nestanovený
2017/40Občianske združenie IPEĽZmluva o účinkovaní vystúpenie folklórneho súboru Ipeľ 2.9.20170,00 €1.9.2017nestanovený
2017/39IGOMAR SK s.r.o. Zmluva na poskytnutie služiebozvučenie, osvetlenie, služby DJ 0,00 €1.9.2017nestanovený
2017/38Obč. združenie hudobno-spevácka skupina HALIČANZmluva o účinkovanívystúpenie folklórnej hudobno-speváckej skupiny 2.9.20170,00 €1.9.2017nestanovený
2017/37IMET a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 KošiceDarovacia zmluvaposkytnutie peňažného daru - podpora Starohaličskej hostiny a stretnutia rodákov  300,00 €1.9.2017nestanovený
2017/36Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu0,00 €29.8.2017nestanovený
2017/35Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta č. 5, 97401 Banská BystricaZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - MŠDodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou0,00 €3.8.2017nestanovený
2017/34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta č. 5, 97401 Banská BystricaZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - OcúDodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,00 €3.8.2017nestanovený
2017/33Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - verejné osvetlenie 0,00 €21.7.2017nestanovený
2017/32SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 312/2017Zhotovenie diela "Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov s dobudovaním kanalizácie v obci Stará Halič" 224 597,84 €18.7.2017nestanovený
2017/31Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/52A/94 - úprava práv a povinnosti pri dobrovoľníckej službe 0,00 €6.7.2017nestanovený
2017/30Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta č. 5, 97401 Banská BystricaZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena v rámci investičnej akcie Halič - kanalizácie a rozšírenie ČOV0,00 €5.7.2017nestanovený
2017/29Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity-Kultúrny dom0,00 €21.6.2017nestanovený
2017/28Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRPoskytnutie dotácie pre DHZ 3 000,00 €22.6.2017nestanovený
2017/27MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany Zmluva o dielo č. 2017/017 dodávka gumoasfaltu - podkladová vrstva multifunkčného ihriska10 200,00 €20.6.2017nestanovený
2017/26Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z., Partizánska 17,98401 LučenecDohoda o vzájomnej spoluprácispolupráca pri výučbe kurzov- základnej prípravy členov hasičských jednotiek0,00 €16.6.2017nestanovený
2017/25TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2633/25B, 90031 StupavaZmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná źmluvaProgram WinCITY Registratúra79,30 €13.6.2017nestanovený
2017/24Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 na projekt "Starohaličská hostina a stretnutie rodákov obce".1 000,00 €10.6.2017nestanovený
2017/23Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zabezpečenie pohľadávky 0,00 €2.6.2017nestanovený
2017/22Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Úverová zmluva č. 283055-2017poskytnutie peňažných prostriedkov na investičnú akciu50 000,00 €31.5.2017nestanovený
2017/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/054/128 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest, národný projekt Cesta na trh práce - Aktivita č.3poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci v rámci národného projektu Cesta na trh práce-Aktivita č.3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti0,00 €30.5.2017nestanovený
2017/20Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - ihrisko 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/19Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - dom smútku 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/18Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - materská škola0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/17Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - obecný úrad 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/16Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy zmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity odb.miesto verejné osvetlenie0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/15Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20, 962 12 DetvaZmluva o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce Stará Halič na záujmové vzdelávaniePoskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí, rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností0,00 €13.5.2017nestanovený
2017/14Pedagogická a sociálna akadémiaZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaodborná prax žiakov pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovavateľstvo0,00 €10.5.2017nestanovený
2017/13STAVOÚNIA a.s., Fiľakovská cesta 284, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 01/2017 stavebné práce - viacúčelové ihrisko 71 002,56 €3.5.2017nestanovený
2017/12Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva za zabezp. verejného obstarávania verejné obstarávanie-stavebné práce - viacúčelové ihrisko 150,00 €11.4.2017nestanovený
2017/11Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie menšie obecné službyúrazové poistenie počas malých obecných služieb16,25 €1.4.201731.12.2017
2017/10Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie aktivač. činnosť úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti16,25 €1.4.201730.9.2017
2017/9Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/052/146 o zabezpečení podmienok vykonávania AČzabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou MOS0,00 €31.3.2017nestanovený
2017/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/50j/7 o poskytnutí príspevku podľa § 50jo poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j0,00 €30.3.2017nestanovený
2017/7XEROX LIMITED, o.z., Digital Park II, Einšteinova 23, 85101 BratislavaNájomná zmluva č. NZ 2017/046/14743prenájom zariadenia 0,00 €30.3.2017nestanovený
Položky 1-40 z 113


Úvodná stránka