Prechod na navigáciu Hlavné menu

Fotogaléria

Október mesiac úcty k starším 2015

Príhovor starostu

Príhovor starostu

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ


 
 
Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ


 
 
Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ

Deti z MŠ


 
 
bez názvu
bez názvu
Folklórny súbor Jánošík a Ľudová hudba O.Molotu

Folklórny súbor Jánošík a Ľudová hudba O.Molotu

Ľudová hudba Ondreja Molotu

Ľudová hudba Ondreja Molotu


 
 

 
Položky 1-16 z 32

Starohaličská hostina a stretnutie rodákov obce 2.9.2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-16 z 112

Október Mesiac úcty k starším 2014

vystúpenie žabky z MŠ

vystúpenie žabky z MŠ

posedenie pre štarších

posedenie pre štarších

posedenie pre starších

posedenie pre starších

vystúpenie žabky z MŠ

vystúpenie žabky z MŠ


 
 
vystúpenie žabky z MŠ

vystúpenie žabky z MŠ

vystúpenie žabky z MŠ

vystúpenie žabky z MŠ

vystúpenie žabky z MŠ

vystúpenie žabky z MŠ

spevácky zbor Vidovenka

spevácky zbor Vidovenka


 
 
spevácky zbor Vidovenka

spevácky zbor Vidovenka

posedenie pre starších a Vidovenka

posedenie pre starších a Vidovenka

spevácky zbor Vidovenka

spevácky zbor Vidovenka

posedenie pre starších a Vidovenka

posedenie pre starších a Vidovenka


 
 
posedenie pre starších a Vidovenka

posedenie pre starších a Vidovenka

posedenie pre starších

posedenie pre starších

spevácky zbor Vidovenka

spevácky zbor Vidovenka

hudobno-spevácka skupina Haličan

hudobno-spevácka skupina Haličan


 
 

 
Položky 1-16 z 23

Historické fotografie

Zvonica v Starej Haliči

Zvonica v Starej Haliči snímka zo začiatku 20. storočia

Snímka rodinky zo Starej Haliče

Snímka rodinky zo Starej Haliče

Pohľad na mlyn

Pohľad na mlyn

Rodina pred včelínom

Rodina pred včelínom


 
 
Zosypávanie roja do slameného úľa

Zosypávanie roja do slameného úľa

Snímka z mlátenia obilia

Snímka z mlátenia obilia

Snímka z posviacky

Snímka z posviacky

Výkopové práce na obchode

Výkopové práce na obchode


 
 
Účastníčky kurzu šitia na SINGER-kách

Účastníčky kurzu šitia na SINGER-kách

Sv. Jozef s Jezuliatkom - kostol sv. Juraja

Sv. Anton s Jezuliatkom - kostol sv. Juraja

Účastníčky kurzu varenia

Účastníčky kurzu varenia


 

Vatra 2014

Prípravné práce na vatre

Prípravné práce na vatre

Prípravné práce 2

Prípravné práce 2

Vatra rastie...

Vatra rastie...

Ruku k dielu prikladá každý...

Ruku k dielu prikladá každý...


 
 
Snímka na pamiatku

Snímka na pamiatku

Miesta na sedenie pri vatre

Miesta na sedenie pri vatre

Vatra horí...

Vatra horí...

Vatra prilákala k posedeniu

Vatra prilákala k posedeniu


 
 

 

Vatra 2015

Stavanie vatry

Stavanie vatry

Stavanie vatry

Stavanie vatry

Stavanie vatry

Stavanie vatry

Stavanie vatry

Stavanie vatry


 
 
Stavanie vatry

Stavanie vatry

Stavanie vatry

Stavanie vatry

Hotovo- vatra 2015

Hotovo- vatra 2015

Vatra 2015

Vatra 2015


 
 
Posedenie pri vatre

Posedenie pri vatre

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-16 z 23

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Oznámenie o doručení písomnosti

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiadru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup

Úvodná stránka