Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kontakty

Kontakty

Obec Stará Halič

Obecný úrad

Zavoda 116/49

985 11 Stará Halič

 

IČO: 00316 407

DIČ: 2021250990

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec,

číslo účtu: SK38 5600 0000 0060 1239 9001

                                  

Telefón:

  • starosta:  0474392336, 0918 678 866
  • obecný úrad: 0474392331
  • fax: 0474392331

 

Web: www.starahalic.sk

E-mailové adresy:                                    starahalic@mail.t-com.sk

Štatutárny orgán - starosta obce:           starosta@starahalic.sk

Všeobecné informácie:                            info@starahalic.sk

Prijímanie podnetov, oznamov:                 podatelna@starahalic.sk

Informácie týkajúce sa web sídla:            webmaster@starahalic.sk

Materská škola v Starej Haliči:                 materskaskola@starahalic.sk

 


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Oznámenie o doručení písomnosti

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiadru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup

Úvodná stránka