Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-40 z 1393
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018000211Ing. Milan HricBOZP CO,nestanovený60,00 €
2018000210CBA Slovakia a.s.potravinynestanovený 380,91 €
2018000209KUBO LC s.r.o.potravinynestanovený76,78 €
2018000208Ing. Alena Tkáčová - VIDEOTÉKAvideozáznanestanovený 160,00 €
2018000207Edenred Slovakia s.r.o.stravenky21.9.20181 117,68 €
2018000206Orange Slovensko, a.s.mobil. tlfnestanovený57,49 €
2018000205Bidfood Slovakia s.r.o.potravinynestanovený49,08 €
2018000204Slovenské trvalky, s.r.o.kvetyCinto20.9.201874,69 €
2018000203CBS spol. s.r.o.cyklomapa21.9.2018 318,00 €
2018000202SPP, a.s.vyjadrenie18.9.2018 120,00 €
2018000201Ing. Jozef Nosáľ NCRCOOU-zmluva21.9.201820,00 €
2018000200VIPERA s.r.o.vakNáhrada7.9.201814,90 €
2018000199ALINEA s.r.o.,atrakcieDe14.9.2018 683,04 €
2018000198Slovak Telekom a.s.tlf mš14.9.201836,78 €
2018000197Stredosl.vodárenská prev.spol.rekonšVodo14.9.20183,48 €
2018000196Slovak Telekom a.s.vyjadrenie7.9.201824,00 €
2018000195XEROX LIMITED o.z.nájom14.9.201874,48 €
2018000194MEPOS,s.r.ovývozKUKA21.9.2018 885,82 €
2018000193SOZASOZA popl21.9.201880,40 €
2018000192DATEX LC s.r.o.opravaPočí14.9.201824,00 €
2018000191Slovak Telekom a.s.tlf ocú18.9.201852,84 €
2018000190VIVA TRADE s.r.o.poháre4.9.201889,10 €
2018000189Látka VladislavopravaVerO14.9.2018 152,90 €
2018000188SPP, a.s.plyn17.9.201897,00 €
2018000187Jozef Varga JOŽKO-JOŽKAvystúpenie1.9.2018 500,00 €
2018000186Roman Botoš - MAMBOsála ozvuč1.9.2018 250,00 €
2018000185MARO s.r.o,splátkKale6.9.2018 425,00 €
2018000184Abracadabra s.r.o.tričká6.9.2018 134,40 €
2018000183MAQUITA s.r.o.prac.zošit6.9.201839,20 €
2018000182SK-Linka s.r.o.mater.6.9.2018 170,56 €
2018000181Haličan-hudobno spevácka skupivystúpenie1.9.2018 200,00 €
2018000180Kurta Trade spol. s r.o.program6.9.2018 520,00 €
2018000179Štefan Skrúcanývystúpenie6.9.20181 000,00 €
2018000178Kult.-vých.obč.združ LáčhoDromvystúpenie1.9.2018 500,00 €
2018000177Ing. Juraj HaškoprenájomSt6.9.2018 160,00 €
2018000176Ing. Milan HricBOZP,CO,20.9.201860,00 €
2018000175Petit Pres a.s.BratislavainzerciaNO20.9.2018 100,80 €
2018000174Patrik Chovanecstany6.9.2018 298,00 €
2018000173Peter Kékety - HAKEpodiumPane31.8.2018 808,80 €
2018000172DATEX LC s.r.o.tonerZdroj30.8.2018 115,40 €
Položky 1-40 z 1393
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 81-120 z 170
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2017/23Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zabezpečenie pohľadávky 0,00 €2.6.2017nestanovený
2017/22Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Úverová zmluva č. 283055-2017poskytnutie peňažných prostriedkov na investičnú akciu50 000,00 €31.5.2017nestanovený
2017/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/054/128 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest, národný projekt Cesta na trh práce - Aktivita č.3poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci v rámci národného projektu Cesta na trh práce-Aktivita č.3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti0,00 €30.5.2017nestanovený
2017/20Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - ihrisko 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/19Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - dom smútku 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/18Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - materská škola0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/17Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - obecný úrad 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/16Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy zmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity odb.miesto verejné osvetlenie0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/15Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20, 962 12 DetvaZmluva o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce Stará Halič na záujmové vzdelávaniePoskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí, rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností0,00 €13.5.2017nestanovený
2017/14Pedagogická a sociálna akadémiaZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaodborná prax žiakov pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovavateľstvo0,00 €10.5.2017nestanovený
2017/13STAVOÚNIA a.s., Fiľakovská cesta 284, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 01/2017 stavebné práce - viacúčelové ihrisko 71 002,56 €3.5.2017nestanovený
2017/12Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva za zabezp. verejného obstarávania verejné obstarávanie-stavebné práce - viacúčelové ihrisko 150,00 €11.4.2017nestanovený
2017/11Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie menšie obecné službyúrazové poistenie počas malých obecných služieb16,25 €1.4.201731.12.2017
2017/10Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie aktivač. činnosť úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti16,25 €1.4.201730.9.2017
2017/9Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/052/146 o zabezpečení podmienok vykonávania AČzabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou MOS0,00 €31.3.2017nestanovený
2017/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/50j/7 o poskytnutí príspevku podľa § 50jo poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j0,00 €30.3.2017nestanovený
2017/7XEROX LIMITED, o.z., Digital Park II, Einšteinova 23, 85101 BratislavaNájomná zmluva č. NZ 2017/046/14743prenájom zariadenia 0,00 €30.3.2017nestanovený
2017/6Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/054/4 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ v rámci projektu Šanca na zamestnanieposkytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Šanca na zamestnanie"0,00 €1.2.2017nestanovený
2017/5Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará HaličZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - rok 2017podpora opatery občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, starých a osamelých občanov2 000,00 €17.3.2017nestanovený
2017/4Dobrovoľný hasičský zbor Stará Halič-org.zložka DPO SRZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Stará Halič 1 000,00 €1.3.2017nestanovený
2017/3Telovýchovná jednota - Futbalový klub Stará Halič Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - v roku 2017podpora telovýchovy a športového vyžitia občanov 4 000,00 €4.2.2017nestanovený
2017/2Ing. Peter Pračko PRACTIX MSGZmluva o vykonaní práce monitoring, deratizácia a dezinsekcia v objektoch 45,00 €20.1.2017nestanovený
2017/1Kurák Július a manž. Zuzana, Stará Halič, Obchodná 127/6Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku  168,00 €5.1.2017nestanovený
2016/29Ing. Karczagová Katarína Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit individuálnej účtovnej závierky 480,00 €1.11.2016nestanovený
2016/28Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 16/29/012/74 o podmienkach vykonávania malých obecných služiebaktivácia uchádzačov o zamestnanie 0,00 €22.11.201631.12.2017
2016/27Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpep. verejn.obstarávania - vyprac.projekt.dokumentácierealizácia verejného obstarávania 150,00 €10.11.2016nestanovený
2016/26Orange Slovensko a.s., sídlo Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2824869zmena účastníckeho programu0,00 €25.10.2016nestanovený
2016/25Juraj Matias, Venevská č. 12, Veľký Krtíš Zmluva o dielo č. 1.2016program k posedeniu pre seniorov 240,00 €22.10.2016nestanovený
2016/24Gaži Dušan a manž. Anna Gažiová rod. Vajsová Kúpna zmluva Gaži Dušan a manž.odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 64,46 €19.10.2016nestanovený
2016/23Kamenský Pavel a manž. Marta rod. ČabováKúpna zmluva Kamenský Pavel a manž. Martaodkúpenie pozemku z vlastníctva obce 78,52 €19.10.2016nestanovený
2016/22Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Skupinové poistenie pre úrazové poistenie skupinové poistenie detí v MŠ48,72 €4.9.201630.8.2017
2016/21KUBO LC s.r.o., Kúpna zmluvadodávka mäsa do školskej jedálne0,00 €3.9.2016nestanovený
2016/20Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 16/29/054/153 Cesta z kruhu nezamestnanostipodpora vytvorenia prac. miesta 14 756,58 €27.8.2016nestanovený
2016/19SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č.09/08/2016stavebné úpravy na ul. Hlavnej 7 081,03 €18.8.2016nestanovený
2016/18Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania verejné obstarávanie-staveb.úpravy - obrubníky cesty 150,00 €28.7.2016nestanovený
2016/17Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebtelekomunikačné služby materská škola29,99 €20.7.2016nestanovený
2016/16Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-166-36/2016bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku0,00 €21.6.2016nestanovený
2016/15Pavel Kamenský a manželka MartaKúpna zmluva Kamenský Pavel a manž.odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 200,20 €16.6.2016nestanovený
2016/14Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva č. 179/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácia na rok 2016Obnova detského ihriska v materskej škole1 000,00 €21.5.2016nestanovený
2016/13ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, BratislavaZmluva ... o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov rámcová dohoda o prevádzkovaní miestneho triedeného zberu kom. odpadu0,00 €20.5.2016nestanovený
Položky 81-120 z 170
ÚvodÚvodná stránka