Prechod na navigáciu Hlavné menu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Ján ŽigoVytlačiť
 

Obec Stará Halič, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ohcrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť doktnuté  záujmy ochrany prírody a krajiny.

Obci Stará Halič bola dňa 09.10.2017 doručená žiadosť od Jána Žigu, bytom Lučenec,

ul Novohradská 26,  vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov na výrub  dreviny v druhovom zložení 1 ks Lipa malolistá na parcele C-KN  22 v k.ú. Stará Halič z dôvodu, že strom je starý, z polovice suchý a ohrozuje susednú stavbu.

 

Zverejnenie : (min. 5 pracovných dní)

Zverejnené: 10.10.2017

Zvesené: 17.10.2017

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Stará Halič, Zavoda 116/49, 985 11 Stará Halič alebo e-mailom na adresu: podatelna@starahalic.sk.

 


 
 

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

webygroup
ÚvodÚvodná stránka