Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Stará Halič k dispozícii, a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

 

Poskytovanie informácii

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Stará Halič a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v Internej smernici obce Stará Halič o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytnutie informácií.

 

Žiadosť je možno podať:

1. písomne ako poštovú zásielku na adresu obecného úradu: Obecný úrad Stará Halič,

                                                                                                                Zavoda  116/49, 985 11 Stará Halič

2. písomne osobným doručením na OcÚ,

3. telefonicky na čísle 047/4392331 

4. alebo elektronickou poštou na adresu   podatelna@starahalic.sk

 

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v úradných hodinách.

 

 

 


 

 

 

 

 

Upozornenie na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov v jarnom období

  Vážení občania! Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoby a fyzická osoba - podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka