Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Stará Halič k dispozícii, a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

 

Poskytovanie informácii

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Stará Halič a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v Internej smernici obce Stará Halič o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytnutie informácií.

 

Žiadosť je možno podať:

1. písomne ako poštovú zásielku na adresu obecného úradu: Obecný úrad Stará Halič,

                                                                                                                Zavoda  116/49, 985 11 Stará Halič

2. písomne osobným doručením na OcÚ,

3. telefonicky na čísle 047/4392331 

4. alebo elektronickou poštou na adresu   podatelna@starahalic.sk

 

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v úradných hodinách.

 

 

 


 

 

 

 

 

PROTOKOL o vyhodnotení návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Halič, časť " Gašparka-Močidlá"

Starohaličská hostina a stretnutie rodákov obce

Srdečne Vás pozývame na " Starohaličskú hostinu a stretnutie rodákov obce" dňa 2. septembra 2017 so začiatkom o 13.00 hod. na futbalovom ihrisku v Starej Haliči.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Lučenci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich chránenom pásme v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 18.7.2017 od 12.00 hod. do odvolania.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

webygroup

Úvodná stránka