Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebné tlačivá

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (271.9 kB) (271.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (295.3 kB) (295.3 kB)

Ohlásenie stavebnej úpravy
 ohlsenie_stavebnej_upravy.pdf (211.7 kB) (211.7 kB)

Prehlásenie stavebného dozoru
 pehlasenie_stavebneho_dozoru.pdf (174 kB) (174 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
 povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.pdf (181.2 kB) (181.2 kB)

Prehlásenie stavebného dozoru
 prehlasenie_stavebneho_dozoru.pdf (61.1 kB) (61.1 kB)

Prehlásenie zhotoviteľa
 prehlasenie_zhotovitela.pdf (241.4 kB) (241.4 kB)

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
 vyjadrenie_vlastnikov_susednych_nehnuteľnosti.pdf (71.1 kB) (71.1 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla
 ziadost o zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.pdf (265 kB) (265 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf (126.1 kB) (126.1 kB)

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_stavebneho_povolenia.pdf (178.3 kB) (178.3 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (207.3 kB) (207.3 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla obce Stará Halič
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_obec_stara_halic.pdf (348.2 kB) (348.2 kB)

žiadosť o určenie veku stavby
 ziadost_o_urcenie_veku_stavby.pdf (354.5 kB) (354.5 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle
 ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_supisnom_a_orientacnom_cisle.pdf (291.4 kB) (291.4 kB)

Žiadosť o odstránenie stavby
 ziadost_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (433.3 kB) (433.3 kB)

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 ziadost_vydanie_suhlasu_vyrub_drevin.pdf (298.9 kB) (298.9 kB)

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie na výkopové práce
 ziadost_povolenie_vykopove_prace.pdf (197.8 kB) (197.8 kB)

Sociálna služba

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_posudenie_odkazanosti_stara_halic.pdf (229.6 kB) (229.6 kB)

Čestné prehlásenie - obec Stará Haič
 cestne_prehlasenie_stara_halic.pdf (192 kB) (192 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 lekarsky_nalez_stara_halic.pdf (212.7 kB) (212.7 kB)

Vydanie osvedčenia SHR

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
 vydanie_osvedcenie_zapis_do_evidencie_ SHR.pdf (77.6 kB) (77.6 kB)

Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania osvedčenia SHR
 potvrdenie_platnosti_trvania_osvedcenia_SHR.pdf (78.4 kB) (78.4 kB)

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
 zrusenie_ osvedcenia_o_zapise_SHR.pdf (70.3 kB) (70.3 kB)

Evidenia obyvateľstva

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 prihlasovaci_listok1.pdf (117.3 kB) (117.3 kB)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 prihlasovaci_listok_prechodny_pobyt1.pdf (118.8 kB) (118.8 kB)

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 odhlasovaci_listok1.pdf (113.8 kB) (113.8 kB)

Predaj na trhových miestach

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta v obci Stará Halič
 vydanie_povolenia_zriadenie_ trhoveho_miesta.pdf (274.2 kB) (274.2 kB)

Miestne dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľností - kompletné

 
Príloha k priznaniu - pozemky

 
Príloha k priznaniu - stavba na jeden účel

 
Príloha k priznaniu - stavby viac účelov

 
Príloha k priznaniu - byt a nebytový priestor

 
Príloha k priznaniu - pes

 
Príloha k priznaniu - predajné automaty

 
Príloha k priznaniu - nevýherné hracie prístroje

 
Príloha k priznaniu - zníženie a oslobodenie

 
Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania dane z nehnuteľností

 
Potvrdenie o podaní priznania a poučenie na vyplnenie

 
Oznámenie vznik - zánik poplatkovej povinnosti za komunálny odpad

 
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad

 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

webygroup
ÚvodÚvodná stránka