Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačivá

Žiadosť o stavebné povolenie

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
Ohlásenie stavebnej úpravy

 
Prehlásenie stavebného dozoru

 
Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

 
Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia

 
Žiadosť o odstránenie stavby

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Prehlásenie stavebného dozoru

 
Prehlásenie zhotoviteľa

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 
Žiadosť o povolenie na výkopové práce

 

Sociálna služba


 

 

 

Vydanie osvedčenia SHR

Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania osvedčenia SHR

 

 

Predaj na trhových miestach


 

Evidencia obyvateľstva


 

 

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka