Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačivá

Žiadosť o stavebné povolenie

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
Ohlásenie stavebnej úpravy

 
Prehlásenie stavebného dozoru

 
Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

 
Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia

 
Žiadosť o odstránenie stavby

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Prehlásenie stavebného dozoru

 
Prehlásenie zhotoviteľa

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 
Žiadosť o povolenie na výkopové práce

 

Sociálna služba


 

 

 

Vydanie osvedčenia SHR


 
Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania osvedčenia SHR

 

 

Predaj na trhových miestach


 

Evidencia obyvateľstva


 

 

 

Miestne dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľností - kompletné

 
Príloha k priznaniu - pozemky

 
Príloha k priznaniu - stavba na jeden účel

 
Príloha k priznaniu - stavby viac účelov

 
Príloha k priznaniu - byt a nebytový priestor

 
Príloha k priznaniu - pes

 
Príloha k priznaniu - predajné automaty

 
Príloha k priznaniu - nevýherné hracie prístroje

 
Príloha k priznaniu - zníženie a oslobodenie

 
Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania dane z nehnuteľností

 
Potvrdenie o podaní priznania a poučenie na vyplnenie

 
Oznámenie vznik - zánik poplatkovej povinnosti za komunálny odpad

 
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad

 

Upozornenie na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov v jarnom období

  Vážení občania! Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoby a fyzická osoba - podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka