Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačivá

Žiadosť o stavebné povolenie

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
Ohlásenie stavebnej úpravy

 
Prehlásenie stavebného dozoru

 
Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

 
Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia

 
Žiadosť o odstránenie stavby

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Prehlásenie stavebného dozoru

 
Prehlásenie zhotoviteľa

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 
Žiadosť o povolenie na výkopové práce

 

Sociálna služba


 

 

 

Vydanie osvedčenia SHR

Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania osvedčenia SHR

 

 

Predaj na trhových miestach


 

Evidencia obyvateľstva


 

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Oznámenie o doručení písomnosti

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiadru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 18.10.2017

meniny má: Lukáš

webygroup

Úvodná stránka