Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 195
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/26Združenie priateľov Domu svätého JurajaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Stará Halič v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie na čiastočnú úhradu bežných nákladov2 000,00 €12.7.2019nestanovený
2019/25Mária Gažiová, rod. Čabová, Stará Halič, Zavoda 111/59Kúpna zmluva usporiadanie vlastníckych vzťahov 23,40 €9.7.2019nestanovený
2019/24Čaba Imrich, Stará Halič, Zavoda 112/57, 985 11 Kúpna zmluva usporiadanie vlastníckych vzťahov 46,28 €9.7.2019nestanovený
2019/23OVING s.r.o., Ulica barákova 32, 984 01 LučenecMandátna zmluva č. 7/2019výkon technického dozoru investora...2 387,00 €4.7.2019nestanovený
2019/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č 19/29/52A/103 o zabezpečení AČ formou dobrovoľníckej službyzabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €1.6.2019nestanovený
2019/21Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 na projekt Deň obce - rozlúčka s letom1 100,00 €17.5.2019nestanovený
2019/20INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11,960 01 ZvolenKúpna zmluva dodávka potravinárskych výrobkov podľa ponukového listu0,00 €11.5.2019nestanovený
2019/19GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 ZvolenZmluva o obchodných a dodacích podmienkachdodávka tovarov - ovocia, zeleniny, evidencia a obeh obalov0,00 €11.5.2019nestanovený
2019/18KABEL TELEKOM, s.r.o., Mateja Bela 2, 984 03 LučenecZmluva na poskytnutie verejných služieb, sieť FTTHposkytnutie internetového pripojenia0,00 €10.5.2019nestanovený
2019/17METAL SERVIS Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská ĽupčaZmluva o dielozhhromažďovanie a zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií0,00 €10.5.2019nestanovený
2019/16JUDr. Alžbeta Kondrlíková, Zavoda 194/62, 985 11 Stará HaličKúpna zmluva odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 129,24 €7.5.2019nestanovený
2019/15Ján Gembec, Zavoda 184/44, 985 11 Stará HaličKúpna zmluva odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 549,03 €7.5.2019nestanovený
2019/14Jarmila Belovová, Zavoda 195/63, 985 11 Stará HaličKúpna zmluva odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 303,72 €7.5.2019nestanovený
2019/13Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRPoskytnutie dotácie pre DHZ 3 000,00 €7.5.2019nestanovený
2019/12Stredná odborná škola pedagogická, Komenského 12, 98418 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaodborná prax žiakov pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovavateľstvo0,00 €6.5.2019nestanovený
2019/11Ing. Renáta Sekeráková, Špitálska 2965 3B, 98401 LučenecZmluva o dielovypracovanie dokumentu: "Posúdenie zdravotných rizík v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z." 100,00 €1.5.2019nestanovený
2019/10Stredná odborná škola pedagogická, Komenského 12, 98418 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaje odborná pedagogická prax žiakov Strednej pedagogickej školy v odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.0,00 €2.4.2019nestanovený
2019/9Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 18/29/054/71 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"0,00 €28.3.2019nestanovený
2019/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č.19/29/50J/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50jo poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa §50j0,00 €28.3.2019nestanovený
2019/7UniCredit Leasing Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava Kúpna - lízingová zmluva lízing osobné vozidlo13 840,00 €8.3.2019nestanovený
2019/6Slovenský plynárenský priemysel a.s. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynuOsobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu0,00 €8.3.2019nestanovený
2019/5EKOTEC spol s r.o., Lamačská cesta 20,841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostikontrola multifunkčného ihriska 276,00 €5.3.2019nestanovený
2019/4KVIDO - Prokop Ladislav, Jindřišská 14, Praha1Zmluva o účinkovaní výchovno-vzdelávací program30,00 €2.3.2019nestanovený
2019/3Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania nákup osobného motorového vozidla 300,00 €16.2.2019nestanovený
2019/2Telovýchovná jednota - Futbalový klub Stará Halič Zmluva o poskytnutí finanč.dotácie z rozpočtu obce v roku 2019dotácia na podporu telovýchovy, športu 4 500,00 €24.1.2019nestanovený
2019/01Dobrovoľný hasičský zbor Stará Halič-org.zložka DPO SRZmluva o poskyt. finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Stará Halič 1 000,00 €16.1.2019nestanovený
2018/47Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č.18/29/012/31 uzatvorená podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HNúprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS pre obec0,00 €30.11.201831.12.2019
2018/46SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie0,00 €29.12.20181.1.2019
2018/45HANYX, s.r.o., L. Novomeského 30, 984 03 LučenecZmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akciivykonávanie mobilného triedeného výkupu odpadov a zberových akcií0,00 €14.11.2018nestanovený
2018/44Ing. Ladislav Bariak, Rovniankova 1658/2, 851 02 BratislavaKúpna zmluva predaj pozemku C-KN 106/5  295,00 €8.11.2018nestanovený
Položky 1-30 z 195
ÚvodÚvodná stránka