Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-60 z 211
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/12Stredná odborná škola pedagogická, Komenského 12, 98418 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaodborná prax žiakov pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovavateľstvo0,00 €6.5.2019nestanovený
2019/11Ing. Renáta Sekeráková, Špitálska 2965 3B, 98401 LučenecZmluva o dielovypracovanie dokumentu: "Posúdenie zdravotných rizík v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z." 100,00 €1.5.2019nestanovený
2019/10Stredná odborná škola pedagogická, Komenského 12, 98418 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaje odborná pedagogická prax žiakov Strednej pedagogickej školy v odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.0,00 €2.4.2019nestanovený
2019/9Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 18/29/054/71 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"0,00 €28.3.2019nestanovený
2019/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č.19/29/50J/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50jo poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa §50j0,00 €28.3.2019nestanovený
2019/7UniCredit Leasing Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava Kúpna - lízingová zmluva lízing osobné vozidlo13 840,00 €8.3.2019nestanovený
2019/6Slovenský plynárenský priemysel a.s. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynuOsobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu0,00 €8.3.2019nestanovený
2019/5EKOTEC spol s r.o., Lamačská cesta 20,841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostikontrola multifunkčného ihriska 276,00 €5.3.2019nestanovený
2019/4KVIDO - Prokop Ladislav, Jindřišská 14, Praha1Zmluva o účinkovaní výchovno-vzdelávací program30,00 €2.3.2019nestanovený
2019/3Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania nákup osobného motorového vozidla 300,00 €16.2.2019nestanovený
2019/2Telovýchovná jednota - Futbalový klub Stará Halič Zmluva o poskytnutí finanč.dotácie z rozpočtu obce v roku 2019dotácia na podporu telovýchovy, športu 4 500,00 €24.1.2019nestanovený
2019/01Dobrovoľný hasičský zbor Stará Halič-org.zložka DPO SRZmluva o poskyt. finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Stará Halič 1 000,00 €16.1.2019nestanovený
2018/47Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č.18/29/012/31 uzatvorená podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HNúprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS pre obec0,00 €30.11.201831.12.2019
2018/46SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie0,00 €29.12.20181.1.2019
2018/45HANYX, s.r.o., L. Novomeského 30, 984 03 LučenecZmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akciivykonávanie mobilného triedeného výkupu odpadov a zberových akcií0,00 €14.11.2018nestanovený
2018/44Ing. Ladislav Bariak, Rovniankova 1658/2, 851 02 BratislavaKúpna zmluva predaj pozemku C-KN 106/5  295,00 €8.11.2018nestanovený
2018/43Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-002174dotácia z kapitoly MV SR - modernizácia hasičskej zbrojnice30 000,00 €26.10.2018nestanovený
2018/42Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 18/29/010/41 uzavretá podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzirealizovanie činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi0,00 €17.10.201831.12.2019
2018/41Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskyt. nenávratného finanč. príspevku č. 074BB220062zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič 100 000,00 €16.10.2018nestanovený
2018/40Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č.18/29/52A/218 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou doborovoľníckej služby... úprava práv a povinností účastníkov dobrovoľníckej služby 0,00 €28.9.2018nestanovený
2018/39Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Skupinové poistenie pre úrazové poistenie úrazové poistenie detí v materskej škole 44,08 €11.9.2018nestanovený
2018/38KUBO LC s.r.o., Kúpna zmluva dodávka mäsa do školskej jedálne0,00 €11.9.2018nestanovený
2018/37SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu na podujatie Deň obce - rozlúčka s letom80,40 €11.9.2018nestanovený
2018/36Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.296729-2018zriadenie záložného práva 0,00 €7.9.2018nestanovený
2018/35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296729-2018dohoda k blankozmenke - zabezpečenie úveru 296729.20180,00 €7.9.2018nestanovený
2018/34Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Úverová zmluva č. 296729-2018úverová zmluva - projekt Dobudovanie kanalizácie v obci Stará Halič  144 125,26 €7.9.2018nestanovený
2018/33Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.296737-2018zriadenie záložného práva 0,00 €7.9.2018nestanovený
2018/32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296737-2018dohoda k blankozmenke - zabezpečenie úveru 296737-20180,00 €7.9.2018nestanovený
2018/31Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Úverová zmluva č. 296737-2018poskytnutie úveru na projekt - Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov s dobudovaním kanalizácie93 472,58 €7.9.2018nestanovený
2018/30KVIDO - Prokop Ladislav, Jindřišská 14, Praha1Zmluva o účinkovaní vystúpenie pre deti0,00 €2.9.2018nestanovený
Položky 31-60 z 211
ÚvodÚvodná stránka