Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 121-150 z 195
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2017/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/50j/7 o poskytnutí príspevku podľa § 50jo poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j0,00 €30.3.2017nestanovený
2017/7XEROX LIMITED, o.z., Digital Park II, Einšteinova 23, 85101 BratislavaNájomná zmluva č. NZ 2017/046/14743prenájom zariadenia 0,00 €30.3.2017nestanovený
2017/6Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/054/4 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ v rámci projektu Šanca na zamestnanieposkytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Šanca na zamestnanie"0,00 €1.2.2017nestanovený
2017/5Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará HaličZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - rok 2017podpora opatery občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, starých a osamelých občanov2 000,00 €17.3.2017nestanovený
2017/4Dobrovoľný hasičský zbor Stará Halič-org.zložka DPO SRZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Stará Halič 1 000,00 €1.3.2017nestanovený
2017/3Telovýchovná jednota - Futbalový klub Stará Halič Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - v roku 2017podpora telovýchovy a športového vyžitia občanov 4 000,00 €4.2.2017nestanovený
2017/2Ing. Peter Pračko PRACTIX MSGZmluva o vykonaní práce monitoring, deratizácia a dezinsekcia v objektoch 45,00 €20.1.2017nestanovený
2017/1Kurák Július a manž. Zuzana, Stará Halič, Obchodná 127/6Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku  168,00 €5.1.2017nestanovený
2016/29Ing. Karczagová Katarína Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit individuálnej účtovnej závierky 480,00 €1.11.2016nestanovený
2016/28Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 16/29/012/74 o podmienkach vykonávania malých obecných služiebaktivácia uchádzačov o zamestnanie 0,00 €22.11.201631.12.2017
2016/27Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpep. verejn.obstarávania - vyprac.projekt.dokumentácierealizácia verejného obstarávania 150,00 €10.11.2016nestanovený
2016/26Orange Slovensko a.s., sídlo Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2824869zmena účastníckeho programu0,00 €25.10.2016nestanovený
2016/25Juraj Matias, Venevská č. 12, Veľký Krtíš Zmluva o dielo č. 1.2016program k posedeniu pre seniorov 240,00 €22.10.2016nestanovený
2016/24Gaži Dušan a manž. Anna Gažiová rod. Vajsová Kúpna zmluva Gaži Dušan a manž.odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 64,46 €19.10.2016nestanovený
2016/23Kamenský Pavel a manž. Marta rod. ČabováKúpna zmluva Kamenský Pavel a manž. Martaodkúpenie pozemku z vlastníctva obce 78,52 €19.10.2016nestanovený
2016/22Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Skupinové poistenie pre úrazové poistenie skupinové poistenie detí v MŠ48,72 €4.9.201630.8.2017
2016/21KUBO LC s.r.o., Kúpna zmluvadodávka mäsa do školskej jedálne0,00 €3.9.2016nestanovený
2016/20Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 16/29/054/153 Cesta z kruhu nezamestnanostipodpora vytvorenia prac. miesta 14 756,58 €27.8.2016nestanovený
2016/19SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č.09/08/2016stavebné úpravy na ul. Hlavnej 7 081,03 €18.8.2016nestanovený
2016/18Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania verejné obstarávanie-staveb.úpravy - obrubníky cesty 150,00 €28.7.2016nestanovený
2016/17Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebtelekomunikačné služby materská škola29,99 €20.7.2016nestanovený
2016/16Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-166-36/2016bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku0,00 €21.6.2016nestanovený
2016/15Pavel Kamenský a manželka MartaKúpna zmluva Kamenský Pavel a manž.odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 200,20 €16.6.2016nestanovený
2016/14Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva č. 179/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácia na rok 2016Obnova detského ihriska v materskej škole1 000,00 €21.5.2016nestanovený
2016/13ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, BratislavaZmluva ... o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov rámcová dohoda o prevádzkovaní miestneho triedeného zberu kom. odpadu0,00 €20.5.2016nestanovený
2016/12Rodina Panny Márie, Hlavná 2/4, Stará HaličZmluva o nájme pozemku nájom časti pozemku 0,00 €5.5.201630.4.2020
2016/11Ján Paprčka, Hriňová Slanec 722, 962 05 HriňováZmluva o dielo - kultúrny program hudobná produkcia ku krstu knihy  350,00 €22.4.2016nestanovený
2016/10SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. č. 1611826upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov 38,50 €22.4.2016nestanovený
2016/09Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb elektronické služby 0,00 €12.4.2016nestanovený
2016/08Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 BratislavaZmluva č. 26355 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľ. požiarnej ochrany SRdotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Stará Halič 2 000,00 €31.3.2016nestanovený
Položky 121-150 z 195
ÚvodÚvodná stránka