Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 121-150 z 211
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2017/24Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 na projekt "Starohaličská hostina a stretnutie rodákov obce".1 000,00 €10.6.2017nestanovený
2017/23Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zabezpečenie pohľadávky 0,00 €2.6.2017nestanovený
2017/22Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Úverová zmluva č. 283055-2017poskytnutie peňažných prostriedkov na investičnú akciu50 000,00 €31.5.2017nestanovený
2017/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/054/128 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest, národný projekt Cesta na trh práce - Aktivita č.3poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci v rámci národného projektu Cesta na trh práce-Aktivita č.3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti0,00 €30.5.2017nestanovený
2017/20Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - ihrisko 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/19Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - dom smútku 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/18Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - materská škola0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/17Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyzmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity - obecný úrad 0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/16Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy zmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity odb.miesto verejné osvetlenie0,00 €23.5.2017nestanovený
2017/15Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20, 962 12 DetvaZmluva o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce Stará Halič na záujmové vzdelávaniePoskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí, rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností0,00 €13.5.2017nestanovený
2017/14Pedagogická a sociálna akadémiaZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaodborná prax žiakov pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovavateľstvo0,00 €10.5.2017nestanovený
2017/13STAVOÚNIA a.s., Fiľakovská cesta 284, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 01/2017 stavebné práce - viacúčelové ihrisko 71 002,56 €3.5.2017nestanovený
2017/12Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva za zabezp. verejného obstarávania verejné obstarávanie-stavebné práce - viacúčelové ihrisko 150,00 €11.4.2017nestanovený
2017/11Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie menšie obecné službyúrazové poistenie počas malých obecných služieb16,25 €1.4.201731.12.2017
2017/10Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie aktivač. činnosť úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti16,25 €1.4.201730.9.2017
2017/9Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/052/146 o zabezpečení podmienok vykonávania AČzabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou MOS0,00 €31.3.2017nestanovený
2017/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/50j/7 o poskytnutí príspevku podľa § 50jo poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j0,00 €30.3.2017nestanovený
2017/7XEROX LIMITED, o.z., Digital Park II, Einšteinova 23, 85101 BratislavaNájomná zmluva č. NZ 2017/046/14743prenájom zariadenia 0,00 €30.3.2017nestanovený
2017/6Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 17/29/054/4 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ v rámci projektu Šanca na zamestnanieposkytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Šanca na zamestnanie"0,00 €1.2.2017nestanovený
2017/5Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará HaličZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - rok 2017podpora opatery občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, starých a osamelých občanov2 000,00 €17.3.2017nestanovený
2017/4Dobrovoľný hasičský zbor Stará Halič-org.zložka DPO SRZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Stará Halič 1 000,00 €1.3.2017nestanovený
2017/3Telovýchovná jednota - Futbalový klub Stará Halič Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - v roku 2017podpora telovýchovy a športového vyžitia občanov 4 000,00 €4.2.2017nestanovený
2017/2Ing. Peter Pračko PRACTIX MSGZmluva o vykonaní práce monitoring, deratizácia a dezinsekcia v objektoch 45,00 €20.1.2017nestanovený
2017/1Kurák Július a manž. Zuzana, Stará Halič, Obchodná 127/6Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku  168,00 €5.1.2017nestanovený
2016/29Ing. Karczagová Katarína Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit individuálnej účtovnej závierky 480,00 €1.11.2016nestanovený
2016/28Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 16/29/012/74 o podmienkach vykonávania malých obecných služiebaktivácia uchádzačov o zamestnanie 0,00 €22.11.201631.12.2017
2016/27Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpep. verejn.obstarávania - vyprac.projekt.dokumentácierealizácia verejného obstarávania 150,00 €10.11.2016nestanovený
2016/26Orange Slovensko a.s., sídlo Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2824869zmena účastníckeho programu0,00 €25.10.2016nestanovený
2016/25Juraj Matias, Venevská č. 12, Veľký Krtíš Zmluva o dielo č. 1.2016program k posedeniu pre seniorov 240,00 €22.10.2016nestanovený
2016/24Gaži Dušan a manž. Anna Gažiová rod. Vajsová Kúpna zmluva Gaži Dušan a manž.odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 64,46 €19.10.2016nestanovený
Položky 121-150 z 211
ÚvodÚvodná stránka