Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-180 z 195
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2016/07Ing. Ladislav Bariak, Rovniankova 1658/2, 851 02 BratislavaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0,00 €23.3.2016nestanovený
2016/06Dobrovoľný hasičský zbor Stará Halič-org.zložka DPO SRZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce St. Halič v roku 2016- verejnoprospešný účel, ochrana majetku občanov a majetku obce1 000,00 €9.2.2016nestanovený
2016/05Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda 1/2016/§54-CzKN o poskytnutí finanč. príspevkov na podporu vytvárania pracov. miest -tvorba prac. miesta v rámci projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti8 198,10 €3.2.2016nestanovený
2016/04Telovýchovná jednota - Futbalový klub Stará Halič Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Stará Halič v roku 2016na verejnoprospešný účel - rozvoj telovýchovy v obci3 200,00 €3.2.2016nestanovený
2016/03Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 16/29/052/9 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti úprava práv a povinností účastníkov menších obecných služieb3 099,60 €1.2.2016nestanovený
2016/02MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, Považská Bystrica Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti -štúdia a poraden. v environmentálnej a ekonom. udržateľnosti - voľný čas 9 000,00 €2.2.2016nestanovený
2016/01MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, Považská Bystrica Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti -štúdia a poradenstvo v environmentálnej a ekonom. udržateľnosti15 000,00 €26.1.2016nestanovený
2015/26DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest informačný systém verejnej správy0,00 €31.12.2015nestanovený
2015/25KOLEK s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec Zmluva o dielo č. zml. 16125015Oprava komunikácií 15 719,81 €17.12.201530.5.2016
2015/24SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvapoužitie hudobných diel ich verej. vykonaním a verej. prenosom 14,40 €22.12.201531.12.2015
2015/23Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 15/29/012/72 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec aktivácia uchádzačov o zamestnanie v HMN cez MOS0,00 €9.12.201531.12.2016
2015/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 15/29/010/96 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods.9 zákona 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi v platnom znení aplikácia § 10 zákona... realizácia aktivizácie občanov v HMN0,00 €9.12.201531.12.2017
2015/21Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva realizácie verejného obstarávaniamiestne komunikácie, parkovisko obecný úrad  150,00 €26.11.2015nestanovený
2015/20SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 03/01/2016Vodovodné studničky v cintoríne obce Stará Halič 2 395,26 €10.11.2015nestanovený
2015/19SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 02/01/2016Oplotenie areálu cintorína Stará Halič - I. etapa 32 872,12 €10.11.2015nestanovený
2015/18SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 01/01/2016Asfaltový chodník v cintoríne obce Stará Halič 2 839,96 €10.11.2015nestanovený
2015/17Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda 15/29/054/75 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pr. miesta- národný projekt Šanca na zamestnanie 4 918,86 €30.10.2015nestanovený
2015/16Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania Verejné obstarávanie - chodník, záhrad.architektúra, oplotenie - cintorín  300,00 €6.10.2015nestanovený
2015/15Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Skupinové poistenie pre úrazové poistenie úrazové poistenie detí v materskej škole 53,36 €1.10.201531.8.2016
2015/14Ing. Karczagová Katarína Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit obce  480,00 €17.9.2015nestanovený
2015/13KUBO LC s.r.o., Kúpna zmluva dodávka mäsa do školskej jedálne0,00 €2.9.201531.8.2016
2015/12STAVOÚNIA a.s., Fiľakovská cesta 284, 984 01 LučenecZmluva o dielo výmena okien, rekonštr. detskej umyvárky a toaliet MŠ St.Halič7 828,67 €31.7.2015nestanovený
2015/11Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-917/2015 hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka malá 0,00 €25.7.201530.6.2020
2015/10Klub slovenských turistov - SOVA, Gregorova Vieska 1, 985 56Zmluva o propagačnej činnosti propagácia Obce Stará Halič  100,00 €30.7.201531.12.2015
2015/09DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest sprístupnenie eSlužieb občanom a vybavenosť úradu IT0,00 €30.7.201530.9.2015
2015/08MP Profit s.r.o. Bulíkova 21, 851 04 Bratislava Mandátna zmluva o poskytovaní služieb...verejné obstarávanie4 320,00 €24.7.2015nestanovený
2015/07Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania Verejné obstarávanie úpravy WC, umývarne MŠ, výmena okien  300,00 €4.7.2015nestanovený
2015/06Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva 583/2015/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015Projekt - Monografia obce Stará Halič 1 000,00 €30.6.2015nestanovený
2015/05Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaDodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie 0,00 € (jednotková)16.6.2015nestanovený
2015/04MP Profit s.r.o. Bulíkova 21, 851 04 Bratislava Zmluva o dielo Program rozvoja obce Vypracovanie Programu rozvoja obce 2015 - 20200,00 € (jednotková)29.4.2015nestanovený
Položky 151-180 z 195
ÚvodÚvodná stránka