Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-180 z 215
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2016/27Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpep. verejn.obstarávania - vyprac.projekt.dokumentácierealizácia verejného obstarávania 150,00 €10.11.2016nestanovený
2016/26Orange Slovensko a.s., sídlo Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2824869zmena účastníckeho programu0,00 €25.10.2016nestanovený
2016/25Juraj Matias, Venevská č. 12, Veľký Krtíš Zmluva o dielo č. 1.2016program k posedeniu pre seniorov 240,00 €22.10.2016nestanovený
2016/24Gaži Dušan a manž. Anna Gažiová rod. Vajsová Kúpna zmluva Gaži Dušan a manž.odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 64,46 €19.10.2016nestanovený
2016/23Kamenský Pavel a manž. Marta rod. ČabováKúpna zmluva Kamenský Pavel a manž. Martaodkúpenie pozemku z vlastníctva obce 78,52 €19.10.2016nestanovený
2016/22Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Skupinové poistenie pre úrazové poistenie skupinové poistenie detí v MŠ48,72 €4.9.201630.8.2017
2016/21KUBO LC s.r.o., Kúpna zmluvadodávka mäsa do školskej jedálne0,00 €3.9.2016nestanovený
2016/20Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 16/29/054/153 Cesta z kruhu nezamestnanostipodpora vytvorenia prac. miesta 14 756,58 €27.8.2016nestanovený
2016/19SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č.09/08/2016stavebné úpravy na ul. Hlavnej 7 081,03 €18.8.2016nestanovený
2016/18Ing. Želmíra KolimárováMandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania verejné obstarávanie-staveb.úpravy - obrubníky cesty 150,00 €28.7.2016nestanovený
2016/17Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebtelekomunikačné služby materská škola29,99 €20.7.2016nestanovený
2016/16Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-166-36/2016bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku0,00 €21.6.2016nestanovený
2016/15Pavel Kamenský a manželka MartaKúpna zmluva Kamenský Pavel a manž.odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 200,20 €16.6.2016nestanovený
2016/14Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva č. 179/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácia na rok 2016Obnova detského ihriska v materskej škole1 000,00 €21.5.2016nestanovený
2016/13ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, BratislavaZmluva ... o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov rámcová dohoda o prevádzkovaní miestneho triedeného zberu kom. odpadu0,00 €20.5.2016nestanovený
2016/12Rodina Panny Márie, Hlavná 2/4, Stará HaličZmluva o nájme pozemku nájom časti pozemku 0,00 €5.5.201630.4.2020
2016/11Ján Paprčka, Hriňová Slanec 722, 962 05 HriňováZmluva o dielo - kultúrny program hudobná produkcia ku krstu knihy  350,00 €22.4.2016nestanovený
2016/10SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. č. 1611826upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov 38,50 €22.4.2016nestanovený
2016/09Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb elektronické služby 0,00 €12.4.2016nestanovený
2016/08Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 BratislavaZmluva č. 26355 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľ. požiarnej ochrany SRdotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Stará Halič 2 000,00 €31.3.2016nestanovený
2016/07Ing. Ladislav Bariak, Rovniankova 1658/2, 851 02 BratislavaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0,00 €23.3.2016nestanovený
2016/06Dobrovoľný hasičský zbor Stará Halič-org.zložka DPO SRZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce St. Halič v roku 2016- verejnoprospešný účel, ochrana majetku občanov a majetku obce1 000,00 €9.2.2016nestanovený
2016/05Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda 1/2016/§54-CzKN o poskytnutí finanč. príspevkov na podporu vytvárania pracov. miest -tvorba prac. miesta v rámci projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti8 198,10 €3.2.2016nestanovený
2016/04Telovýchovná jednota - Futbalový klub Stará Halič Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Stará Halič v roku 2016na verejnoprospešný účel - rozvoj telovýchovy v obci3 200,00 €3.2.2016nestanovený
2016/03Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 16/29/052/9 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti úprava práv a povinností účastníkov menších obecných služieb3 099,60 €1.2.2016nestanovený
2016/02MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, Považská Bystrica Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti -štúdia a poraden. v environmentálnej a ekonom. udržateľnosti - voľný čas 9 000,00 €2.2.2016nestanovený
2016/01MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, Považská Bystrica Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti -štúdia a poradenstvo v environmentálnej a ekonom. udržateľnosti15 000,00 €26.1.2016nestanovený
2015/26DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest informačný systém verejnej správy0,00 €31.12.2015nestanovený
2015/25KOLEK s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec Zmluva o dielo č. zml. 16125015Oprava komunikácií 15 719,81 €17.12.201530.5.2016
2015/24SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvapoužitie hudobných diel ich verej. vykonaním a verej. prenosom 14,40 €22.12.201531.12.2015
Položky 151-180 z 215
ÚvodÚvodná stránka