Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Zámer odpredaja majetku obce č. 2.2019Vytlačiť
 


 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevinyVytlačiť
 

Obec Stará Halič, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ohcrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť doktnuté  záujmy ochrany prírody a krajiny.

Obci Stará Halič bola dňa 25.01.2019 doručená žiadosť od JUDr. Michaely  Bukovenovej, bytom,Stará Halič , ul.Hlavná 247/111,  vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov na výrub  dreviny v druhovom zložení  Čerešňa vtáčia - 10 ks, Dub cerový - 4 ks, Agát biely - 7 ks, Hruška - 5 ks a náletové dreviny a kry vo výmere 0,5 ha  na parcele C-KN  608, druh pozemku TTP z dôvodu úpravy a vyčistenia pozemku.

 

Zverejnenie : (min. 5 pracovných dní)

Zverejnené: 04.02.2019

Zvesené:  11.2.2019

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Stará Halič, Zavoda 116/49, 985 11 Stará Halič alebo e-mailom na adresu: podatelna@starahalic.sk.


 
 

NEBUĎME LENIVÝ, TRIEĎME ODPAD!!!!Vytlačiť
 

Ako triediť odpad


 
 

Oznámenie termínov odpočtov vodomerov v obciVytlačiť
 


 
 

Zámer odpredaja majetku obce Vytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadovVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Stará HaličVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 
Položky 21-30 z 151

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka