Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/riaditeľku MŠ Stará HaličVytlačiť
 


 
 

eKasa - tlačová správaVytlačiť
 

2019.02.12_eKASA_logo.png

     Vážení občania a podnikateľské subjekty,

od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.

Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP, sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke "ORP", v prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke "VRP".

Každá pokladnica musí mať svoj kód.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si násladne zinicializuje kedykoľvek do 1. júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikát a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.

Finančná správa odporúča, aby ste ich kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní.

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP a staré ERP-čky už nebude možné používať.

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Zámer odpredaja majetku obce Vytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadovVytlačiť
 


 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevinyVytlačiť
 

Obec Stará Halič, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ohcrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť doktnuté  záujmy ochrany prírody a krajiny.

Obci Stará Halič bola dňa 25.01.2019 doručená žiadosť od JUDr. Michaely  Bukovenovej, bytom,Stará Halič , ul.Hlavná 247/111,  vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov na výrub  dreviny v druhovom zložení  Čerešňa vtáčia - 10 ks, Dub cerový - 4 ks, Agát biely - 7 ks, Hruška - 5 ks a náletové dreviny a kry vo výmere 0,5 ha  na parcele C-KN  608, druh pozemku TTP z dôvodu úpravy a vyčistenia pozemku.

 

Zverejnenie : (min. 5 pracovných dní)

Zverejnené: 04.02.2019

Zvesené:  11.2.2019

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Stará Halič, Zavoda 116/49, 985 11 Stará Halič alebo e-mailom na adresu: podatelna@starahalic.sk.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie termínov odpočtov vodomerov v obciVytlačiť
 


 
 

Oznam pre registráciu farmy- chovateľov ošípanýchVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 


 
 
Položky 21-30 z 152

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka