Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Starosta Obce Stará Halič

Ing. Jozef GEMBEC

Zavoda 184/44, Stará Halič, nar.9.1.1963

tel.: 047 /439 23 36,  0918 678 866

e-mail: starosta@starahalic.sk


Starostom obce  je 3 volebné obdobie


Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch  obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ( § 13 ods.5 zák.č.369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom ( § 1a písm. b/ zák.č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Starosta najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto statútom  alebo iným rozhodnutím obecného zastupitelstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,


Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa  domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, ak je obecná rada zriadená, avšak  uznesením obecnej rady nie je viazaný.
Rozsah úväzku starostu stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce  funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka