Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly obce

Erb obce, vlajky obce, zástava obce

Tvorba erbov má svoje pravidlá a princípy. Rešpektovanie princípu historickosti znamená, že pri tvorbe erbu sa vychádza z najstaršej zachovanej historickej pečate. Historická pečať obce je východiskový heraldický prameň, ktorý nám vytvára spojenie medzi minulosťou a prítomnosťou. Obecné pečate u nás začali vznikať koncom 15. Storočia, podľa toho kedy ktorá obec v minulosti mala pečať s vlastným symbolom. Tak to bolo i v prípade obce Stará Halič.
Obyvatelia obce žili v podhradí Haličského hradu, ktorý dokumentuje silné protiturecké opevnenie, stavbu s vežami bastiónového typu a veľkými vrátami. Veža bola postavená pre všestranný rozhľad do výšky niekoľkých poschodí s cieľom chrániť vstupnú bránu z oboch strán. Obyvatelia v ňom nachádzali ochranu a bezpečie počas vojen, chránil veriacich.

Odtlačok pečatidla obce Stará Halič pochádza z roku 1633. V pečatnom poli je znázornené opevnenie haličského zámku s troma vežami s kruhopisom: SIGIL:PAGI:GACZ:ANO.1633.
Odtlačok pečatidla uložený v Župnom archíve v Salgótarjáne na archívnom dokumente sing.-IV-189/1, 1852/O. V mladšej pečati zachovanej na archívnom dokumente z 12. Februára 1853 pod sig. IV-189/1  K-8/1853  je symbol s kruhopisom:
GÁCSFALVA    HELYSÉGNEK     PETSETTYE.  1849
Na základe uvedených poznatkov môžeme konštatovať, že obec v polovici 19. Storočia používala obidve pečatidlá. Symbol opevnenia haličského zámku ktorý používal obec  celé tri storočia, nesie v sebe odkaz predkov a nachádza sa v ňom tá najhlbšia a najkrajšia myšlienka človeka. Uvedené údaje nás oprávňujú konštatovať, že symbol, ktorý obec používala je historicky i heraldicky veľmi výstižný. Jeho používanie je plne opodstatnené a žiadúce.

Po obnovení samosprávy obcí v roku 1990 obce znovu pocítili potrebu prezentovať svoju jedinečnosť prostredníctvom vlastného erbu, pečate a vlajky. Hoci sa tieto symboly zachovali len voľne sa vznášajúce v pečatnom poli, niet dôvodu, aby sme v nich nevideli erb. Tie obce, ktorým sa zachoval ich historický symbol, majú pri rozhodovaní sa o voľbe svojho symbolu zjednodušenú prácu. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: modrá, červená, zlatá a strieborná.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však budú vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

 

stara halic_erb.jpgErb obce Stara Halič

V modrom štíte na zlatej pažiti strieborný murovaný hrad s modrou bránou a troma oknami, zastrešený troma červenými vysokými ihlanovitými strechami, zakončenými zlatými makovicami a striebornými zástavkami.

  

stara halic_vlajka_stara_halic.jpgVlajka obce Stará Halič

Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, modrého, bieleho, žltého, červeného, modrého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.


vlajky_stara_halic.png


Vlajky obce 

 

 

 

  


 

zastava_stara_halic.png


 Zástava obce Stará Halič


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka