Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určení súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle

 

UPOZORNENIE:

Zmena legislatívy od 1.7.2015

 

Zákonná úprava:

Zákon 369/1990 Z.z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vybavuje:

Obec Stará Halič, Obecný úrad, Zavoda 116/49, 985 11 Stará Halič

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

Miroslava Beľová, tel.č. 047/4392331

K vybaveniu potvrdenia potrebujete:

  • výpis z listu vlastníctva k uvedenej stavbe
  • vyplnené tlačivo žiadosti ( v tlačivách )

 

Poplatok:

1,50 Eur

Podľa zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, sadzobník správnych poplatkov, I časť, položka 2, písm. a)

 

 

Opravný prostriedok sa nepodáva

Zákonná úprava:

Zákon NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka