Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 215
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/46Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva pre úrazové poisteniepoistenie detí v materskej škole46,40 €5.10.2019nestanovený
2019/45Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb mobilné telekomunikačné služby0,00 €5.10.2019nestanovený
2019/44SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavbyVybudovanie chodníka v obci Stará Halič21 960,68 €4.10.2019nestanovený
2019/43SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie0,00 €31.8.2019nestanovený
2019/42Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 913 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa - výstavba detského ihriska 8 000,00 €20.9.2019nestanovený
2019/41Družstvo BUDÚCNOSŤ, Martina Rázusa 29, 98401 LučenecKúpna zmluva so zriadením vecného bremenaodkúpenie pozemku1 576,00 €3.9.2019nestanovený
2019/40KUBO LC s.r.o., Poľná 413/7, 98556 TomášovceKúpna zmluva predaj opracovaného výsekového mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ pri MŠ 0,00 €3.9.201931.8.2020
2019/39Ján ĽalíkZmluva o dielo hudobná produkcia0,00 €31.8.2019nestanovený
2019/38DRIŠĽAK s.r.o. Zmluva o dielo vystúpenie 0,00 €31.8.2019nestanovený
2019/37IMET a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 KošiceDarovacia zmluvaposkytnutie peňažného daru na podporu kultúrno-spoločenského podujatia "Deň obce Stará Halič - rozlúčka s letom2019"1 500,00 €31.8.2019nestanovený
2019/36Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Halič, Cintorínska 4/2, 985 11 HaličZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Stará Halič v roku 2019poskytnutie dotácie na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vydaním publikácie 500,00 €29.8.2019nestanovený
2019/35Andrea Marcineková, Poľná 159/4, 985 11 Stará HaličKúpna zmluva Predaj potravinového tovaru a zeleniny pre školskú jedáleň pri MŠ Stará Halič0,00 €29.8.201931.8.2020
2019/34Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 308275-2019zriadenie záložného práva 0,00 €7.8.2019nestanovený
2019/33Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 308275-2019zabezpečenie pohľadávok vyplývajúcich z úveru0,00 €7.8.2019nestanovený
2019/32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Úverová zmluva č. 308275-2019úver na predfinancovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič" 166 758,61 €7.8.2019nestanovený
2019/31Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0053039301dodávka el. energie futbalové ihrisko 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/30Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0052042991dodávka el. energie kultúrny dom a obecný úrad 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/29Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0052043091dodávka el. energie - verejné osvetlenie 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/28Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0052043071dodávka el. energie dom smútku 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/27Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 0052043023dodávka el. energie materská škola 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/26Združenie priateľov Domu svätého JurajaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Stará Halič v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie na čiastočnú úhradu bežných nákladov2 000,00 €12.7.2019nestanovený
2019/25Mária Gažiová, rod. Čabová, Stará Halič, Zavoda 111/59Kúpna zmluva usporiadanie vlastníckych vzťahov 23,40 €9.7.2019nestanovený
2019/24Čaba Imrich, Stará Halič, Zavoda 112/57, 985 11 Kúpna zmluva usporiadanie vlastníckych vzťahov 46,28 €9.7.2019nestanovený
2019/23OVING s.r.o., Ulica barákova 32, 984 01 LučenecMandátna zmluva č. 7/2019výkon technického dozoru investora...2 387,00 €4.7.2019nestanovený
2019/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č 19/29/52A/103 o zabezpečení AČ formou dobrovoľníckej službyzabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €1.6.2019nestanovený
2019/21Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 na projekt Deň obce - rozlúčka s letom1 100,00 €17.5.2019nestanovený
2019/20INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11,960 01 ZvolenKúpna zmluva dodávka potravinárskych výrobkov podľa ponukového listu0,00 €11.5.2019nestanovený
2019/19GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 ZvolenZmluva o obchodných a dodacích podmienkachdodávka tovarov - ovocia, zeleniny, evidencia a obeh obalov0,00 €11.5.2019nestanovený
2019/18KABEL TELEKOM, s.r.o., Mateja Bela 2, 984 03 LučenecZmluva na poskytnutie verejných služieb, sieť FTTHposkytnutie internetového pripojenia0,00 €10.5.2019nestanovený
2019/17METAL SERVIS Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská ĽupčaZmluva o dielozhhromažďovanie a zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií0,00 €10.5.2019nestanovený
Položky 1-30 z 215
ÚvodÚvodná stránka