Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Halič » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 203
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/34Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 308275-2019zriadenie záložného práva 0,00 €7.8.2019nestanovený
2019/33Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 308275-2019zabezpečenie pohľadávok vyplývajúcich z úveru0,00 €7.8.2019nestanovený
2019/32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Úverová zmluva č. 308275-2019úver na predfinancovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič" 166 758,61 €7.8.2019nestanovený
2019/31Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0053039301dodávka el. energie futbalové ihrisko 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/30Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0052042991dodávka el. energie kultúrny dom a obecný úrad 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/29Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0052043091dodávka el. energie - verejné osvetlenie 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/28Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0052043071dodávka el. energie dom smútku 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/27Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 0052043023dodávka el. energie materská škola 0,00 €12.7.2019nestanovený
2019/26Združenie priateľov Domu svätého JurajaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Stará Halič v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie na čiastočnú úhradu bežných nákladov2 000,00 €12.7.2019nestanovený
2019/25Mária Gažiová, rod. Čabová, Stará Halič, Zavoda 111/59Kúpna zmluva usporiadanie vlastníckych vzťahov 23,40 €9.7.2019nestanovený
2019/24Čaba Imrich, Stará Halič, Zavoda 112/57, 985 11 Kúpna zmluva usporiadanie vlastníckych vzťahov 46,28 €9.7.2019nestanovený
2019/23OVING s.r.o., Ulica barákova 32, 984 01 LučenecMandátna zmluva č. 7/2019výkon technického dozoru investora...2 387,00 €4.7.2019nestanovený
2019/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č 19/29/52A/103 o zabezpečení AČ formou dobrovoľníckej službyzabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €1.6.2019nestanovený
2019/21Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 na projekt Deň obce - rozlúčka s letom1 100,00 €17.5.2019nestanovený
2019/20INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11,960 01 ZvolenKúpna zmluva dodávka potravinárskych výrobkov podľa ponukového listu0,00 €11.5.2019nestanovený
2019/19GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 ZvolenZmluva o obchodných a dodacích podmienkachdodávka tovarov - ovocia, zeleniny, evidencia a obeh obalov0,00 €11.5.2019nestanovený
2019/18KABEL TELEKOM, s.r.o., Mateja Bela 2, 984 03 LučenecZmluva na poskytnutie verejných služieb, sieť FTTHposkytnutie internetového pripojenia0,00 €10.5.2019nestanovený
2019/17METAL SERVIS Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská ĽupčaZmluva o dielozhhromažďovanie a zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií0,00 €10.5.2019nestanovený
2019/16JUDr. Alžbeta Kondrlíková, Zavoda 194/62, 985 11 Stará HaličKúpna zmluva odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 129,24 €7.5.2019nestanovený
2019/15Ján Gembec, Zavoda 184/44, 985 11 Stará HaličKúpna zmluva odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 549,03 €7.5.2019nestanovený
2019/14Jarmila Belovová, Zavoda 195/63, 985 11 Stará HaličKúpna zmluva odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 303,72 €7.5.2019nestanovený
2019/13Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRPoskytnutie dotácie pre DHZ 3 000,00 €7.5.2019nestanovený
2019/12Stredná odborná škola pedagogická, Komenského 12, 98418 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaodborná prax žiakov pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovavateľstvo0,00 €6.5.2019nestanovený
2019/11Ing. Renáta Sekeráková, Špitálska 2965 3B, 98401 LučenecZmluva o dielovypracovanie dokumentu: "Posúdenie zdravotných rizík v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z." 100,00 €1.5.2019nestanovený
2019/10Stredná odborná škola pedagogická, Komenského 12, 98418 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaje odborná pedagogická prax žiakov Strednej pedagogickej školy v odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.0,00 €2.4.2019nestanovený
2019/9Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č. 18/29/054/71 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"0,00 €28.3.2019nestanovený
2019/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F.Lehára 18, LučenecDohoda č.19/29/50J/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50jo poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa §50j0,00 €28.3.2019nestanovený
2019/7UniCredit Leasing Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava Kúpna - lízingová zmluva lízing osobné vozidlo13 840,00 €8.3.2019nestanovený
2019/6Slovenský plynárenský priemysel a.s. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynuOsobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu0,00 €8.3.2019nestanovený
2019/5EKOTEC spol s r.o., Lamačská cesta 20,841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostikontrola multifunkčného ihriska 276,00 €5.3.2019nestanovený
Položky 1-30 z 203
ÚvodÚvodná stránka